Egne produkter

Støydemping

Våre produkter for støydemping brukes innen alle typer industri. Vi leverer
vegger bestående av modulbaserte paneler som kan utstyres med dører,
luker og vinduer. Støydemping av kontrollrom, operatørbuer, maskinrom og
hvilerom samt innbygging av maskiner utføres etter mål og monteres på
stedet.
Parkeringssystemer
I samarbeid med Autoparkering AS leverer AMV montasje og service på
parkeringssystemer.
Adkomstluker for trafostasjoner
Med en egenutviklet løsning på adkomstluker for trafostasjoner er AMV
ledende på markedet hva gjelder brukervennlighet og kvalitet.

KOLTEK®
Et ledende merkenavn innen adkomstsystemer i aluminium. Systemene er
utviklet for inspeksjon og vedlikehold i høyden – blant annet byggfasader,
glasstak, broer, skip og oljeinstallasjoner.

(Avdeling Koltek er solgt ut av AMV og heter Koltek AS)