Støydempende himlinger og paneler

Åpne lokaler innbyr til samtale over lange avstander. Dette gjør at man gjerne hever røsten og forsøker å overdøve hverandre.
Enten det gjelder en bedriftskantine
eller en barnehage vil dette føre til en «støycocktail» som i lengden vil være
uholdbar på en arbeidsplass.

Harde gulvflater gir sterke trinnlyder og forstyrrende skrapelyder når stoler og bord flyttes. Harde vegg- og takflater skaper en ubehagelig lydforsterkning og lydutbredelse. Lyden vil virke plagsom og forstyrrende på alle i rommet.

For å redusere sjenerende støy i ganger, trapperom og arbeidslokaler er det optimalt å montere støyabsorberende plater i tak og/eller på vegger. Disse kan enten limes direkte på flatene eller henges litt ned som senket himling om det er ønskelig og praktisk.


I klasserom og lignende anbefales tiltak som senker etterklangstiden til 0,4 sekunder.
Ikke glem at hørselshemmede vil ha store problemer med å høre hva som blir sagt ved lang etterklangstid i rommet.
Kontorer, skoler, barnehager og andre lokaler hvor samtale skal foregå uanstrengt, trenger en balansert akustisk regulering.

Kontakt AMV på post@amv.no for et tilbud på støydempende tiltak i de lokaler du har ansvar for.