Støydempende skjermvegger

Veggmoduler for støyskjerming er spesielt velegnet til sveisebur, slipebåser og støyskjerming av maskiner.

Mobile vegger:
Til høyre vises mobile skjermer som er plassert foran en støyende maskin.

Skjermene kan plasseres enkeltvis eller flere på rekke. Hjulene er låsbare slik at skjermen blir stående i ro.

Ved behov kan skjermen enkelt flyttes for å lette adkomst til maskinen.


Fast installasjon:
Over vises et eksempel på fast installert støyskjerming av stansemaskiner. Veggene er utstyrt med skyvedører og store vinduer.

Fast installerte skjermvegger må monteres fagmessig. Det skal svært små åpninger til for at støyen slipper igjennom.

AMVs montører sikrer korrekt montering slik at støyskjermingen fungerer som forutsatt.