Sertifiserte sveisere og montører

Med egen sveisekoordinator og fokus på materialkunnskap er
vårt mål å være ledende innenfor sveising på vårt område.

Vi utarbeider WPS, sveiseplaner og kontrollplaner på egne
prosjekter.

Vi har også egne beregningsverktøy som gjør at vi
kan kontrollere at materialene er sveisbare og at det ikke er
fare for sprekkdannelse.

Plate / sveis
Installasjon, testing og igangkjøring kan også inngå som del av våre leveranser.

  • Klipping, knekking og valsing
  • Skjæring av plater med plasma og gass
  • Sveisekoordinator
  • Sertifiserte sveisere og flere WPQ på ulike materialer
  • Montasje
  • Egen kranbil for transport av større konstruksjoner
  • Sertifiserte montører
  • Utarbeidelse av SJA og montasjeplaner