Om stillingen

Askim Mek Verksted ønsker å bidra til å utdanne kvalifiserte fagarbeidere. Det viktigste er å sikre at lærlingen er godt kvalifisert for å jobbe videre i bedriften vår.

Vi har lange tradisjoner med mottak av lærlinger/lærekandidater, vi sørger for god oppfølging og vurdering underveis. Vi tilbyr et godt arbeids- og læringsmiljø, og våre fagarbeidere er gode forbilder for kommende fagfolk.

Alt du trenger av informasjon finner du på okindustri.no.

Utplassering:

Er du elev Vg1 og Vg2 Teknikk og industriell produksjon kan du søke om utplassering hos AMV.

Søknad sendes til jobb@amv.no med en kort introduksjon om deg selv, liste med relevante sertifiseringer og CV så tar vi kontakt om du er den aktuelle kandidaten for stillingen.

Søknad sendes til jobb@amv.no med en kort introduksjon om deg selv, liste med relevante sertifiseringer og CV så tar vi kontakt om du er den aktuelle kandidaten for stillingen.