Panikkrom

Etterspørselen etter sikre rom, eller "panic room" har økt de siste årene. Vil du sikre deg mot innbruddstyver eller annet kan vi hjelpe deg.

Det er ikke alle som har behov for et panikkrom, men mange kan allikevel føle seg usikker i eget hjem. Et rom pansret med Armox eller tilsvarende fra AMV bidrar til å opprettholde sikkerheten, først og fremst i en mulig trusselsituasjon.


Vi har gjennom mange år levert skuddsikre løsninger både som selvstendige enheter, eller som panserstål montert inne i vegger. Slike oppdrag er gjerne et samarbeid mellom flere parter innen sikring av boliger.

No items found.