Kompetanse og sertifiseringer

I og med at mer og mer avansert industri flyttes tilbake til Norge, setter det høyere krav til oss som leverandør. Vi utfører ofte service eller leverer konstruksjoner til bygg og produksjonslinjer som stiller krav til dokumentasjon og sertifiseringer. Dette gjør at vi må bruke store ressurser på sertifiserte fagfolk i alle ledd av produksjonen.

Våre sertifiseringer
– NS-EN 1090-2 EXC3
– NS-EN ISO 3834-2
– HMS KS, Holte AS (Byggsafe total)
– Godkjent for ansvarsrett utførende tiltaks klasse 2

Bredden og fleksibiliteten i kompetansen er det som gjør Askim Mekaniske Verksted unikt. For å kunne være mest mulig fleksible i våre oppdrag jobber vi på kryss av avdelingene noe gjør at våre ansatte hele tiden må være oppdatert på sitt eget fagfelt og samtidig kunne løse oppgaver utenfor sitt spesifike fagområde. Slik kan de fleste av våre ansatte løse oppgaver på kryss av fagfeltene og brukes der kompetansen deres trengs.