AMV Kunst og håndverk

Vår kunst og håndverkavdeling tilbyr totalleveranser av tjenester innen kunst og hig-end produksjon

I det offentlige rom finnes det en mengde kunstverk, installasjoner og skulpturer, både i privat og offentlig eie, som har behov for oppfølging og kontroll. På bakgrunn av gjeldende krav innen HMS og kvalitetssikring, må det foreligge en kartlegging og risikovurdering på hvert enkelt objekt som sier noe om tilstanden til objektet, fundamentet og forankringspunkter.

Det vil også være hensiktsmessig og nødvendig å vurdere ekstern sikring og skilting, der risikoen for personskader vurderes som høy eller der dette er et krav fra myndigheter, grunneier eller objekteier.

Vår kunst- og håndverksavdeling kan tilby følgende:

• 1. gangs kontroll og dokumentasjon

• Kontroll, test og strekkprøver av fundament og innfeste

• Leveranse av FDV-dokumentasjon

• Vask, rens og vedlikeholdsarbeid iht. beskrivelse fra konservator

• Montasje av kunstverk, skulpturer og installasjoner

• Produksjon av nye objekter

• Reproduksjon iht. krav og beskrivelser fra konservator

• Restaurering av verneverdige bygningsdeler

• Produksjon og montasje av sikringstiltak

• Skilting

Alle våre tjenester utføres etter nøyaktige og kvalifiserte beskrivelser fra skulpturkonservator, fagpersoner og sveiseteknisk personell. Dette vil sikre at ikke feil produkter eller feil metodikk for test og produksjon forekommer. Våre tjenester er landsdekkende og har få begrensninger innen materialer, tilgang og omfang.

Noen av våre referanser:

Stiftelsen Roseslottet v/ Eimund og Vebjørn Sand

Østfoldmuseene - "Ode til Lyset" v/ Kunstner Arnold Haukland

Larvik Kommune v/ Kunstner Carl Nesjar

Indre Østfold Kommune

Oslobygg KF

Oslo Kommune Kulturetaten

Skulpturkonservator Joanna Hench

Braathen Landskapsentrepenør AS

Blikkenslager Geir Nagel

Referanseprosjekter oppgis på forespørsel.

Produksjon og rehabilitering

Det finnes en rekke eindomer, bygg, boliger, leiligheter, og uteområder der det stilles større krav til kvalitet og utseende på installasjoner i stål og metaller. Vår kunst- og håndverksavdeling tilbyr produksjon og rehabilitering iht. til gjeldende og særegne krav til spesialleveranser av kvalitet High-End.

AMV tilbyr prosjektering, konstruksjon, produksjon og montasje, til både sluttbrukere, byggmestere, entrepenører, kunstnere, designere og arkitekter. Mange års erfaring og gode referanser skal gjøre oss til en foretrukket partner og leverandør. Vi utfører arbeid med materialer i stål, corten, rustfritt, aluminium, kobber, messing og støpejern, og dette er noe av hva vi tilbyr:

• Produksjon av komponenter til fontener, basseng og vannkunst

• Produksjon av utstyr til hager, parker og utendørs rekreasjonsområder

• Produksjon og montasje av rekkverk og håndløpere og i kvalitet og utseende High-End

• Sveising av støpejernskonstruksjoner, f.eks. vinduer og omramminger

• Produksjon og sveising av interiørdetaljer

• Rehabiltering av byggtekniske detaljer iht. fredningsdokumenter og spesielle kundekrav

Vi har følgende fasiliteter:

• Plate- og maskinverksted

• Blikkenslager- og tynnplateavdeling

• CNC-styrte maskiner for skjæring av stål og metaller

• CNC-styrte maskiner for dreiing, fresing og boring

• Robotsveiseanlelgg

• Lastebil med kran

• Sertifiserte plate- og sveisearbeidere

• Sertifisert iht. EN 1090 EXC3 og NS-EN ISO 3834-2

• Sentral godkjenning

• Opplærings- og kursavdeling

• Konstruksjon og 3D-modellering

• Industriserviceavdeling

No items found.

Kontakt oss for mer info om våre kunst og håndverkstjenester.

Lars Petter Lunde

AMV Kunst og håndverk