Rekonstruksjon av Carl Nesjars isfontene "Kloden"

AMV Kunst og håndverk har rehabiliteret Carl Nesjars ikoniske isfontene "Kloden"

I samarbeid med Larvik kommune og skulpturkonservator Joanna Hench har AMV gjennomført en omfattende rehabilitering av Carl Nesjars ikoniske isfontene "Kloden". Dette prosjektet er et eksempel på vår ekspertise innen produksjon og rehabilitering av kunstverk i stål og metall.

Kloden, folkekjært kunstverk i Larvik, har gjennomgått en grundig overhaling for å sikre dens bevarelse for fremtiden. I samarbeid med skulpturkonservator Joanna Hench og kommunens kulturavdeling har AMV rekonstruert skulpturen.

Det originale kunstverket ble preget av omfattende slitasje på grunn av vær og temperaturforandringer gjennom årene. For å sikre Klodens fremtidige levetid, ble det besluttet å rekonstruere skulpturen. AMV har levert en så eksakt kopi som mulig av originalen, og det nylig rehabiliterede kunstverket er nå tilbake i sin praktfulle form i Badeparken i Larvik.

Rekonstruksjonsprosessen involverte grundig planlegging og samarbeid mellom ulike faggrupper. Skulpturen ble fraktet til AMVs verksted i desember 2021, der Hench fungerte som kommunens skulpturfaglige representant og rådgiver gjennom oppfølgingsarbeidet.

Med Kloden tilbake i Badeparken, inviteres nå både lokale innbyggere og besøkende til å nyte den vakre skulpturen. Dette vellykkede prosjektet er et resultat av et tett samarbeid mellom Larvik kommune, skulpturkonservator Joanna Hench og Askim Mekaniske Verksted, og det tjener som et strålende eksempel på AMVs kompetanse og engasjement innen kunstnerisk rehabilitering.

No items found.

No items found.

Annet aktuelt hos AMV