Roseslottet

Siden 2018 har AMV Kunst og Håndverk jobbet med kunstnerne Eimund og Vebjørn Sand og prosjektet Roseslottet.

Askim Mekaniske Verksted (AMV) har gjennom flere år vært en sentral samarbeidspartner i prosjektet "Roseslottet". Vi har vært heldige å kunne delta i en rolle med å gjøre visjonen om "Roseslottet" til virkelighet.

Kunstner Eimund Sand, er fornøyd med samarbeidet: "AMV er kjennetegnet for et særdeles høyt faglig nivå i alle ledd og stor vilje til å finne løsninger på de mest krevende oppgaver." AMV har bidratt med produksjonen av flere sentrale kunstverk i "Roseslottet", og deres håndverksmessige dyktighet har imponert både kunstnere og samfunnet.

Roseslottet er et utendørs kunstprosjekt som ruver høyt over Oslo, og det presenterer nærmere 300 kunstverker, inkludert monumentale malerier, installasjoner og skulpturer. Prosjektet er en hyllest til demokratiet og grunnleggende verdier som rettsstaten og menneskerettighetene. Gjennom kunst ønsker "Roseslottet" å fremheve viktigheten av å forsvare og opprettholde disse verdiene, både på individnivå og samfunnsnivå. Det er en påminnelse om hvor skjør disse verdiene kan være og behovet for å ivareta dem for kommende generasjoner.

Les mer om Roseslottet

No items found.

Kristoffer Randem

Avdelingsleder bygg

Annet aktuelt hos AMV