Adkomstluke

Vår smarte adkomstluke gjør hverdagen enklere og tryggere for elektrikere og montører.

En utfordring for montører og elektrikere som utfører service på transformatorer under gateplan, er å komme til raskt og enkelt uten å skape farlige situasjoner for seg selv, fotgjengere og kjøretøy. Kumlokk eller tunge jernluker har vært vanlig for adkomst til disse transformatorene. I tillegg har man vært nødt til ha med seg kjegler eller gjerder for å forhindre uhell.

AMV sin adkomstluke har både gjerde og trapp, er operativ på under tre minutter og kan betjenes av en person alene. Flere prototyper har vært i bruk i Oslo i en årrekke og vi har nå satt i gang produksjon på bestilling.

For mer informasjon eller bestilling ta kontakt.

No items found.

No items found.

Annet aktuelt hos AMV